Zajęcia dodatkowe

Rytmika

W Przedszkolu Bączek prowadzimy rytmikę - zajęcia łączące ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe z muzyką. Dzieci uczestniczące w zabawach rytmicznych rozwijają aparat mowy, koordynację wzrokowo - ruchową, orientację przestrzenną, umiejętność poruszania się do rytmu i odróżniania akcentów rytmicznych. Przedszkolaki nabierają sprawności fizycznej, jednocześnie ucząc się wsłuchiwania w muzykę i wykonywania ruchów zgodnych z nadanym przez nią tempem.

Akompaniament instrumentu muzycznego (najczęściej pianina lub klawiszy) towarzyszy prowadzonym ćwiczeniom ruchowym. Rytmika w przedszkolu obejmuje różnorodne formy aktywności, na które składają się: śpiewanie piosenek, ilustracje ruchowe, taniec grupowy. Dzieci są zachęcane do spontanicznej i naturalnej reakcji na poszczególny rodzaj muzyki. Poprzez zabawę nasi podopieczni nabywają cenne umiejętności, które rozwijają ich  potencjał,  możliwości umysłowe i zdolności artystyczne. Dzięki ćwiczeniom rytmicznym przedszkolaki przezwyciężają nieśmiałość, ucząc się budowania relacji społecznych.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  • Zajęcia plastyczne w naszym bielskim przedszkolu
  • Plastyka
  • Dodatkowe zajęcia muzyczne dla przedszkolaków
  • Muzyka
  • Zapraszamy na rytmikę do przedszkola Bączek
  • Rytmika
  • Kładziemy nacisk zarówno na zabawę jaki edukację
  • Czytanie

Jak dojechać do przedszkola?