Zajęcia dodatkowe

Muzyka

Prawidłowy rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny oraz estetyczny dzieci w wieku przedszkolnym stymulują zajęcia muzyczne. Poznawanie nowych dźwięków, ich naśladowanie oraz słuchanie piosenek doskonali pamięć i umiejętność koncentracji uwagi. Podczas wspólnej zabawy w akompaniamencie muzyki przedszkolaki uczą się kształtować relacje społeczne oraz poznają zasady współdziałania w grupie. Edukacja muzyczna ma także działanie terapeutyczne - odpowiednio dobrane utwory uspokajają dzieci, dając im poczucie bezpieczeństwa.

Muzyka w przedszkolu Bączek obecna jest w codziennych zajęciach edukacyjnych. Dzieci śpiewają piosenki, grają na różnych instrumentach muzycznych, zapoznają się z wybranymi  stylami tanecznymi i tańcami narodowymi. Ćwiczenia angażują aparat mowy, zmysł słuchu oraz wzroku. Pełnią ważną rolę w ogólnym rozwoju przedszkolaków, wyrabiając wrażliwość na sztukę i piękno dźwięków. Edukacja muzyczna pomaga również kształtować osobowość młodego człowieka, pobudzając jego kreatywność.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  • Zajęcia plastyczne w naszym bielskim przedszkolu
  • Plastyka
  • Dodatkowe zajęcia muzyczne dla przedszkolaków
  • Muzyka
  • Zapraszamy na rytmikę do przedszkola Bączek
  • Rytmika
  • Kładziemy nacisk zarówno na zabawę jaki edukację
  • Czytanie

Jak dojechać do przedszkola?