Zajęcia dodatkowe

Czytanie

Głośne czytanie to zajęcia, które przygotowują dzieci do edukacji wczesnoszkolnej. Podczas słuchania ciekawych historii i opowiadań dzieci uczą się nowych słów, zwrotów oraz wyrażeń. Naturalnie przyswajają sobie umiejętność poprawnego wysławiania się, swobodę wyrażania własnych myśli, zdolność płynnego mówienia. Ćwiczą koncentrację, zdolność skupienia uwagi, a także rozwijają pamięć słuchową.

Czytanie w przedszkolu poszerza wiedzę ogólną dziecka, przybliża zasady moralne i mechanizmy funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia stymulują kreatywność, wzbudzają empatię i wrażliwość emocjonalną. Czytanie wyzwala również ciekawość, chęć poznawania świata, odkrywania nowych rzeczy. Wyrabia nawyk zgłębiania wiedzy i poszukiwania odpowiedzi na pytania. Przedszkolaki, które uczestniczą w zajęciach z czytania, nie mają problemów z nauką w szkole podstawowej, chętnie sięgają do książek, posługują się bogatym zasobem słownictwa. Potrafią tworzyć swoje własne opowiadania, prezentując logiczny przebieg zdarzeń.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  • Zajęcia plastyczne w naszym bielskim przedszkolu
  • Plastyka
  • Dodatkowe zajęcia muzyczne dla przedszkolaków
  • Muzyka
  • Zapraszamy na rytmikę do przedszkola Bączek
  • Rytmika
  • Kładziemy nacisk zarówno na zabawę jaki edukację
  • Czytanie

Jak dojechać do przedszkola?